จูบ เสี่ยงโรค

จูบ เสี่ยงโรค

จูบ เสี่ยงโรค

จูบ เสี่ยงโรค

ในยุคปัจจุบันทันกาลเช่นนี้ ‘การจูบ’ ก็ทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดโรคติดต่อผ่านทางน้ำลายด้วย… ไม่เฉพาะแค่จูบกันคนรัก คนในครอบครัว หรือ เพื่อน… ส่วนจะมีโรคใดที่เสี่ยงบ้าง เราไปดูกันเลย

  1. โรคเอดส์

อันที่จริงการติดเชื้อนี้ผ่านการจูบนั้นน้อยมาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเลย อย่างในกรณีถ้าคนที่คุณจูบด้วยมีเชื้ออยู่แล้ว และมีอาการเลือดออกตามไรฟัน เชื้อนี้จะสามารถผ่านออกมาทางน้ำลายและเลือดที่ออกตามไรฟันของเขาได้ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางป้องกันเลย อย่างถ้าจูบแบบแลกลิ้น หากมีปริมาณเชื้อในน้ำลายและเลือดที่ออกตามไรฟันของคนที่คุณจูบด้วยมากพอ เชื้อก็จะสามารถอยู่รอดได้ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่หากมีปริมาณน้อยก็อาจถูกน้ำลายทำลายไปจนหมด ซึ่งการจูบกันต้องสัมผัสโดนน้ำลายของกันและกัน ซึ่งในน้ำลายมีสภาพเป็นกรดทำให้เชื้อให้ด้อยคุณภาพลงไป และปริมาณน้ำลายและเลือดที่ออกตามไรฟันของคนที่คุณจูบด้วย อาจไม่เพียงพอที่จะสามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ แต่หากภายในช่องปาก เช่น ลิ้น เหงือก หรือภายในช่องคอ ของคุณไม่มีแผล มีเพียงรอยเลือดออกตามไรฟันเชื้อย่อมมีโอกาสน้อยที่จะเข้าสู่ร่างกายคุณได้

  1. โรค Kissing Disease หรือ โรคโมโน (Infectious Mononucleosis)

เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า Epstein Barr Virus, EBV หรือ EBV และ Cytomegalovirus หรือ CMV ติดต่อของเชื้อนี้ก็เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิด เนื่องจากเชื้อจะมีในน้ำลาย และอาจมีการติดต่อจากการสัมผัสละอองน้ำลายในเวลาไอ หรือจากการจูบกัน ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีโรคอีกหลายอย่างที่มีความสัมพันธ์ร่วมกับการติดเชื้อ EBV หรือ CMV เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดเบอร์กิต ( Burkitt’s Lymphoma), มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในโพรงจมูกและช่องคอ ( Carcinoma of Nasopharynx) ซึ่งพบได้บ่อยในคนเอเชีย, โรคเบื่อเซ็งเพลียเรื้อรัง ที่เรียกว่า Chronic Fatique Syndrome ที่ทำให้คนบางคนมีอาการเพลีย ท้อแท้ ไม่มีความสนใจที่จะทำกิจกรรม อยากนอน ไม่มีเรี่ยวแรง เหมือนแต่ก่อน ซึ่งพบว่าบางรายมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ EBV, CMV ที่ว่านี้ แต่ก็ไม่ทุกราย และบางครั้งก็พิสูจน์ได้ยากว่าเกิดจากการติดเชื้อ EBV ที่เป็นตัวการทำให้เกิด Chronic Fatique Syndrome ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าอะไรเป็นตัวกำหนดให้เกิดปัญหาเหล่านี้ในผู้ป่วยบางราย

นอกจากสองโรคนี้การจูบยังเสี่ยงต่อโรคอื่นๆ อีกด้วย นั่นก็คือ โรคหูดหงอนไก่ โรคไวรัสตับอักเสบ โรคหนองในแท้ หนองในเทียม โรคเริม เป็นต้น

 

ดังนั้น เราไม่ควรใจง่าย จูบใครไปทั่วนะคะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเราเอง!